Veiligheid

Het is van belang dat mogelijke gevaren binnen de opvang en binnen onze grote buitenruimte in kaart zijn gebracht. Door alle wet- en regelgeving lijkt het spelen bedreigd te worden. Bij kinderdagverblijf M&M hebben wij de veiligheidseisen beperkt tot het noodzakelijke, dat er ook daadwerkelijk voor de kinderen ontstaat. Alle pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van mogelijke gevaren. Met de afspraken en regels zorgen zij ervoor dat de risico’s zo minimaal mogelijk zijn. Zij maken minstens een maal per jaar een Risico Inventarisatie Veiligheid. Hiermee worden alle mogelijke risico’s in kaart gebracht en worden er acties uitgevoerd om de risico’s te minimaliseren en waar mogelijk uit te sluiten. De Risico Inventarisatie Veiligheid wordt jaarlijks gecontroleerd door GGD. De map met Risico Inventarisaties ligt ter inzage bij de opvang in de groep.

  • Klik hier om het formulier risico inventarisatie te downloaden.
  • Klik hier om het rapport van de GGD te downloaden.

Vierogenprincipe

Door de spraakmakende Amsterdamse Zedenzaak niet zo lang geleden, zijn er strengere regels opgesteld betreffende de kwaliteit en veiligheid in de kinderdagopvang. Per 1 juli 2013 is het verplicht vier ogenprincipe in de kinderopvang te hebben. Het vier ogenprincipe houdt in dat er altijd de mogelijkheid moet zijn om mee te kunnen kijken of luisteren. Dit kan door bijvoorbeeld bouwkundige aanpassingen (bijv. raam plaatsen tussen de groep), audiovisuele middelen of inzet extra personeel.

Wilt u weten hoe wij deze aanpassingen hebben uitgevoerd, dan kunt u dit in het pedagogisch beleidsplan lezen.