Inschrijving

Vanaf 3 maanden zwangerschap kunt u uw kind aanmelden via het bijgevoegde online inschrijfformulier. Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier bent u bij ons ingeschreven. U ontvangt van Kinderopvang M&M een bevestiging van de inschrijving.

Bij plaatsing wordt voorrang verleend aan kinderen die een hele dag worden aangemeld!

    De klant stelt kinderopvang M&M in de gelegenheid om maandelijks het verschuldigde bedrag betreffende opvang van hun kind(deren), wat contractueel is overeengekomen af te boeken.

    De ouder behoudt het recht gedurende 8 weken na afschrijving, de incassotransactie terug te laten boeken.