Beleid

Beleid en onze doelstelling

kinderdagverblijf M&M streeft ernaar kwalitatief goede en verantwoorde  opvang te bieden aan kinderen van 0 tot en met 4 jaar. Op deze pagina leest u meer over ons beleid.

Met ons aanbod willen wij ons aansluiten bij de wensen van ouders:

 • Betaalbare opvang in de wijk;
 • Goede kwaliteit;
 • Ruimere openingstijden;
 • Professionele opvang bieden met jaren lange ervaren gediplomeerde medewerkers;
 • Activiteiten aanbieden die aansluiten bij de belevingswereld van de doelgroep.

Het bevorderen van de ontwikkeling van de kinderen in een omgeving waar zij zich geborgen, veilig, vertrouwt en als kind thuis kan voelen. Een omgeving waar kinderen met plezier kunnen komen om zich verder te kunnen ontwikkelen op hun eigen niveau, in samenwerking met ouders.

Beleid van de groep

De groep waarin uw kind wordt opgevangen is verticaal, biedt veel nieuwe informatie en ervaringsmogelijkheden. Door samen te leven en te spelen met anderen kinderen krijgt uw kind de kans van alles te leren, bijvoorbeeld: rekening houden met elkaar, vriendschappen sluiten, problemen of conflicten oplossen en kennismaken met verschillende waarden en normen. Al deze ervaringen maken dat uw kind zich steeds meer bewust wordt van zichzelf, de ander en onderlinge relaties. Die gelegenheid scheppen wij door zorg te dragen voor stabiliteit en continuïteit in de groep. Dit laatste wordt bevorderd door:

 • Vaste gezichten in de groep;
 • Vast dagritme;
 • Eigen mentor;
 • Een minimale plaatsingstermijn van 6 maanden (uitzondering in overleg);
 • Minimale plaatsing 1 dag.

Kinderdagverblijf M&M werkt met een verticale groep kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar met vaste leidsters.

Het aantal kinderen in de groep hangt van de beschikbare ruimte van de groep af.

Wennen

Voor het kind is het heel belangrijk dat het de leidsters leert kennen. De stap van thuis naar het kinderdagverblijf is voor zowel de ouders als het kind een belangrijke gebeurtenis. Het is fijn dat beide partijen van elkaar weten op welke manier wij met uw kind omgaan. Bij kinderdagverblijf M&M raden wij aan de kinderen 5 dagen te laten wennen, een lange periode wennen is belangrijk omdat:

 • Het kind vertrouwt raakt met de nieuwe omgeving, de groepsruimte, het kinderdagverblijf, de leidsters, de groepsgenootjes, etc.
 • De ouders vertrouwt raken met de nieuwe situatie en een goede verstandhouding met de leidsters kunnen ontwikkelen.
 • De zaken zoals voedingsschema´s, slaapritmen en omgang met het kind, thuis en in het kinderdagverblijf op elkaar afgestemd worden.

Mocht 5 dagen wennen teveel zijn of niet mogelijk zijn kunnen wij dit altijd bespreken.

Info uitwisselen

Naast de informatie uitwisseling over uw kind in de groep is er de mogelijkheid om een gesprek met de pedagogisch medewerkers, soms in de vorm van een tien minutengesprek, aan te vragen. Alle medewerkers van kinderdagverblijf M&M zijn verplicht tot geheimhouding van de verstrekte informatie; een gedetailleerde uitwerking van het privacyreglement kan worden aangevraagd bij de leiding. Algemene informatie wordt vier keer per jaar via de Nieuwsbrief bekend gemaakt en op speciale avonden voor ouders.

Dagritme

Dagritme baby’s

Bij de baby’s worden zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en het verschonen.

Uiteraard moeten wij ook rekening houden met de schema’s van de andere baby’s. Het is belangrijk dat het kinderdagverblijf ritme niet teveel afwijkt van het thuisritme. Het verzorgen van de baby´s neemt een groot deel van de dag in beslag. Zo gaat het bij het voeden om meer dan alleen het toedienen van voedsel en bij het verschonen om meer dan een schone luier. Het spel met de handjes, voetjes en het gezicht biedt de baby veiligheid en vertrouwen. Gaan baby´s over naar vaste voedsel dan eten zij rond 9.30 uur gezamenlijk een fruithap en om 11:30 uur een boterham. Zo wordt er langzaam naar het dagritme van de dreumesen en peuters toe gewerkt.

Dagritme dreumesen en peuters

Het dagritme, dat dient als leidraad voor de dag, ziet er als volgt uit:

 • 07:30 uur: De kinderen worden verwacht. Voor de ouders is er gelegenheid een praatje te maken en koffie/thee te drinken. Vrij spel voor de kinderen.
 • 09:30 uur: Samen aan tafel om fruit te eten en wat te drinken. Er is gelegenheid voor een verhaaltje of liedje.
 • 10:00 uur: Verschonen, plassen en handen wassen.
 • 10:15 uur: De kinderen gaan vrij spelen (binnen of buiten) of gaan een gerichte activiteit doen. Baby’s gaan slapen.
 • 11:15 uur: Samen opruimen en handen wassen.
 • 11:30 uur: Samen aan tafel voor de broodmaaltijd/warme maaltijd.
 • 12:15 uur: Voorbereiden op het middagslaapje; tandenpoetsen, naar het toilet, verschonen.
 • 12:30 uur: Slaapuurtje. De leiding treft voorbereiding voor de middag.
 • 15:00 uur: De kinderen worden gewekt. Verschonen en naar het toilet gaan.
 • 15:30 uur: De kinderen krijgen een sapje en een koekje/yoghurt/vla/soepstengel.
 • 16:00 uur: De kinderen gaan vrij spelen (binnen of buiten) of gaan activiteit doen.
 • 16:30 uur: Koekje/ cracker en drinken. Verschonen, plassen en snoetjes poetsen.
 • 17:00 uur: Kinderen worden opgehaald. Voor de ouders/verzorgers is er tijd en gelegenheid voor een praatje.
 • 18:30 uur: Sluiting

Maaltijden

Het gebruik van de maaltijden en tussendoortjes is een gezamenlijke activiteit. Het gaat niet alleen om het eten en drinken maar om het contact met elkaar. De sfeer van het gezellig samen zijn en een rustmoment op de dag. Het eten en drinken dient niet aan de kinderen opgedrongen te worden, eten moet gezellig blijven, de kinderen worden positief benadert. Het kinderdagverblijf biedt een basispakket aan voeding aan. Dit bestaat uit:

 • Nutrilon 1 en 2.
 • Friso
 • Karnemelk, melk, yoghurt
 • Limonade, roosvice, diksap
 • Crackers, soepstengels, rijstwafels, biscuit
 • Fruit
 • Bruin brood
 • Hartig beleg (smeerkaas/worst, kaas, vleeswaar)
 • Zoet beleg (appelstroop, jam, pindakaas, honing)
 • Pap (Nutrix groeiontbijt, volkoren, Bambix)

Wanneer uw kind(eren) anderen voeding gebruiken of een dieetvoeding moet(en) dan wordt ervan te voren overlegt of het kinderdagverblijf de voeding aanschaft of dat de ouder het zelf moet meenemen.

Feestvieren

In ons kinderdagverblijf wordt aandacht besteed aan feestdagen zoals Sinterklaas, Kerstmis en Pasen. Omdat er bij M&M verschillende culturen samen komen, willen wij feestdagen die vanuit andere culturen gevierd worden ook aandacht geven, zoals bijv. het Suikerfeest. Daarnaast worden verjaardagen en afscheidsfeesten van kinderen tot een bijzondere gebeurtenis gemaakt. Er wordt gezongen en getrakteerd. De jarige krijgt een mooie feestmuts op.

Omdat het feest vieren vaste programma onderdelen heeft zal het al snel voor ieder kind een vertrouwd gebeuren zijn.